Xay thành bột các loại đậu đã rang như : đậu xanh , đậu nành , đậu đỏ …